Garanti süresi, lastiğin fatura tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

 

Almış olduğunuz her dış ve iç lastik; üretim, malzeme ve işçilik hatalarına karşı üretici firmaların garantisi altındadır.

 

Lastiğin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde veya incelemede geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir ve inceleme süresi en fazla bir aydır. Bu süre, lastiğin firmamıza  teslim tarihinden itibaren başlar.

 

Lastiklerin garanti süresi içerisinde üretim, malzeme ve işçilik hatalarından dolayı arızalanması durumunda tamirin mümkün olduğu hallerde işçilik masrafı yada herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

 

Lastiğin; teslim tarihinden itibaren garanti kapsamı içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması halinde maldan faydalanmanın süreklilik kazanması, tamir için geçen azami sürenin aşılması, arızanın tamirinin mümkün olmadığının firmamız tarafından düzenlenecek bir rapor ile belirlenmesi durumlarında değiştirme işlemi yapılacaktır.

 

Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan konularda ve özellikle aşırı kullanım nedeniyle taban diş derinliğinin emniyet seviyesi olan ve resmi kuruluşlarca tespit edilen en düşük diş derinliğine kadar aşınması ile lastik kullanım ömrünü tamamlamış olacağından garanti kapsamı dışında kalmaktadır.

Tüketici, Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ ne başvurabilir. 

Garanti Nasıl Uygulanır? 

 

Garanti uygulamasının başlaması için başvuru konusu lastiğin faturası, kullanılan aracın ruhsat fotokopisi ve garanti belgesi ile beraber tarafımıza  getirilmesi gerekmektedir.

 

Tarafımıza teslim edilen başvuru konusu lastik, Teknik Heyet tarafından titizlikle incelenir.

 

İnceleme sonucu müşterimize ve bayimize yazılı olarak bildirilir.

 

Fabrikasyon özür tespit edilen lastiğin değiştirilmesi işlemleri şirketimiz  tarafından yapılır.

 

Fabrikasyon özür tespit edilen incelemeler sırasında hurdalanır. Garanti kapsamı dışında kalan lastik incelemeden sonra ise müşterimize teslim edilir.

 

Garanti Kapsamı Dışında Kalan Hususlar 

 

Taş, çivi, cam, metal ve benzeri cisimler etkisiyle hasarlanmış lastikler,

 

Hatalı ve kötü kullanımdan kaynaklanan çarpma ve darbeler sonucu meydana gelen hasarlar,

 

Yoldaki kaldırım, kasis, çukur, düşük banket ve benzeri dış etkenlerden dolayı meydana gelen hasarlar

 

İç lastik (tube-type) takılması gereken lastiklerin, iç lastik takılmadan (tubeless) kullanılması nedeniyle meydana gelen hasarlar,

 

Dış lastik içerisine takılı iç lastik ve kolonun farklı marka ve yapıda olmasından kaynaklanan hasarlar,

 

Aracın istiap haddi üzerinde aşırı yükleme sonucu meydana gelen hasarlar,

 

Yanlış uygulamalardan ve araç mekaniğinden dolayı hasarlanmış lastikler,

 

Lastiklerin standardına uygun olmayan hava basıncı ile kullanılması sonucu meydana gelen hasarlar,

 

Tamir edilmiş veya kaplama yapılmış lastikler,

 

Lastiğin janta takılması ve sökülmesi sırasında meydana gelen topuk kırılması ve benzeri hasarlar,

 

Fatura ve garanti belgesi olmayan lastikler garanti kapsamı dışındadır.